Geografie Itálie

Itálie se rozkládá na ploše 301 266 km2, státní zřízení je republika a úředním jazykem italština. V roce 2002 zde byla jako měna zavedeno euro. Hlavním městem je Řím, jehož počet obyvatel čítá něco kolem tří milionů obyvatel.

Povrch země je převážně hornatý, najdeme zde i několik sopečných masivů, jako Vesuv nebo Stromboli. Pobřeží země je poměrně málo členité, a je omýváno Jónským, Tyrhénským, Středozemním, Jaderským a Ligurským mořem. K Itálií patří též řada ostrovů, z nichž nejznámější je pravděpodobně Sardinie nebo Sicílie.

Průmysl a hospodářství je v Itálii relativně vyspělé, avšak s nesmírnými rozdíly vzhledem k jednotlivým územím. Hovoříme zde o vyspělejším severu a nesmírně zaostalém jihu, nicméně spadá mezi sedm nejvyspělejších států světa.