Italové

Přestože vzdálenost Itálie od České republiky je poměrně krátká, máte při poznávání jejího obyvatelstva a kultury pocit, jakoby jste se snad ocitli v jiném časoprostoru. Italové na rozdíl od většiny Čechů oplývají velkou emotivností, kterou projevují kdykoli a kdekoli: v metru, při nákupech i malicherných hádkách. Tento fakt též souvisí s jejich obrovským temperamentem, ale i přátelskostí a sdílností. Nasednete – li do jakéhokoli dopravního prostředku, často si všimnete, že lidé spolu nevázaně hovoří přestože se spolu vidí poprvé v životě. Tato nesmírná otevřenost je mnohdy až dojímavá.

Je sice pravda, že ve významných turistických centrech, kterých je v Itálii velmi mnoho, se mentalita Italů často pokouší přizpůsobit turistům. Pokud ale uvidí jen sebemenší náznak pokusu o navázání rozhovoru, zdvořile si s vámi povídají.

Italové jsou velmi silně nábožensky založení. Je zvykem, že lidé zde slaví křesťanské svátky a navštěvují poutní místa. Síla jejich víry je snad i trochu upevňována tím, že v Římě (Vatikánu) sídlí papež, hlava křesťanské církve.