Marche

Kraj Marche se nachází v odlehlém koutu mezi Jaderským mořem a Apeninami. Tvoří ho okouzlující krajina se starobylými městy, kopci a písečnými plážemi. Největšími klenoty Marche jsou středověká města Urbino a Ascoli Piceno. Ve zvlněném vnitrozemí je však roztroušeno bezpočet dalších městeček a dosud turisty neobjevených vesnic. Na pobřeží navíc leží dva skvosty, Ancona a Pesaro.
Urbino, univerzitní město, rozložené mezi dvěma pahorky, bylo založeno již Římany. Celé staré město je obehnáno vysokými hradbami s několika vstupními branami. Dominující a nejznámější stavbou Urbina je Palazzo Ducale. Další stavbou na náměstí Piazza Duca Federico je dóm postavený v letech 1474 – 1534.

Ascoli Piceno- toto půvabné město obdrželo jméno podle kmene Piceniů. Pravoúhlá síť ulic římského Ascula Picena se odráží i v dnešním rozvrhu městských bloků, avšak většinu návštěvníků přitahují zejména středověké památky.

Pesaro, jedno z nejdůležitějších přímořských letovisek na Jadranu, si do dnešních dnů uchovalo nezaměnitelný ráz. Za promenádou a zdmi bíle omítnutých hotelů vstoupíte do působivé středověké čtvrti.